Onderstaande tekst is grotendeels ontleend aan de disclaimer en het privacybeleid van de ICT& Onderwijs blog van Pierre Gorissen (gehaald van http://ictoblog.nl/disclaimer-en-privacybeleid op 25 oktober 2012) en aangepast op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die vanaf 25 mei 2018 van toepassing is. Ook mede dankzij de blogpost Zo voldoe je als blogger aan de Privacyverordening (AVG/GDPR)van ICT-jurist Arnoud Engelfriet en de blog van Wilfred Rubens Aanpassingen disclaimer als gevolg van AVG. 

Disclaimer

Wil je contact met ons opnemen naar aanleiding van informatie op deze website, doe dat dan via e-mail (info[at]toll-net.be of via ons contactformulier). Reclame, spam, dreigementen etc. worden daarbij niet op prijs gesteld. Alleen mail voorzien van een volledige naam en een geldig retour e-mailadres wordt serieus gelezen.

Als je deze website bezoekt, ga je ermee akkoord dat er informatie over je bezoek wordt vastgelegd. Deze informatie wordt slechts gebruikt voor statistische en administratieve doeleinden. Wij zullen nooit e-mailadressen of andere ontvangen informatie van je gebruiken voor marketingdoeleinden zonder voorafgaande toestemming. Zie ook hieronder de meer gedetailleerde beschrijving in de Privacyverklaring.

Het is niet mijn bedoeling om enig auteursrechtelijk beschermd materiaal te gebruiken voor publicatie. Het kan voorkomen dat, ondanks de zorgvuldigheid en oprechte bedoelingen, een copyrighthouder toch meent dat zijn/haar belangen worden geschaad. In voorkomend geval verzoek ik je om via e-mail contact met ons op te nemen. Indien het bezwaar redelijk en/of begrijpelijk is zal het betreffende materiaal worden verwijderd.

De inhoud van deze disclaimer blijft onverminderd van kracht ongeacht spellingfouten en/of fouten in de grammatica. Wanneer de in deze disclaimer gestelde zaken voor meerdere interpretaties vatbaar zijn, dan is de interpretatie die als doel heeft om ons te vrijwaren van welke rechtsvervolging dan ook de enige juiste.

Aan deze disclaimer kunnen door derden geen rechten worden ontleend. Wij behouden ons ten alle tijden het recht voor deze disclaimer te wijzigen naar eigen inzicht. Eventuele wijzigingen zullen op deze pagina worden gepubliceerd en zijn met onmiddellijke ingang en terugwerkend van kracht.

Deze disclaimer is onderworpen aan de wetten in België. Geen andere wetten, voorschriften, geloofsovertuigingen of andere zienswijzen mogen aan deze disclaimer worden toegeschreven.

Privacyverklaring en verklaring gegevensverwerking

Wij vinden online privacy erg belangrijk. Bezoekers van deze website hebben daar ook recht op. Wij verwerken naam, e-mailadressen en adresgegevens van individuen en financieel-administratieve gegevens van organisaties (zoals bankrekeningnummer en BTW-nummer), indien men deze gegevens expliciet aan mij verstrekt. Voor onderzoeksdoeleinden verwerken wij eventueel demografische gegevens. Deze gegevens kunnen in die gevallen niet herleid worden naar individuen.

Logbestanden
De server waarop deze website draait produceert automatisch logbestanden. Deze bestanden bevatten naast de datum, tijd en de opgevraagde pagina/url, informatie als het IP-adres van de bezoeker, de gebruikte browser, de website die een bezoeker bij mijn weblog gebracht heeft of zoektermen die gebruikt zijn.

Op dit moment worden deze logbestanden gebruikt om automatisch rapportages met behulp van WordFence. Enkele van de gegenereerde rapportages bevatten IP-adressen van individuele bezoekers. Deze rapportages worden uitsluitend gebruikt om misbruik van de site, bijvoorbeeld door het hotlinken naar afbeeldingen of bestanden of om overijverige zoekmachines te traceren. Ze worden niet gebruikt om individuele profielen van bezoekers samen te stellen.

We maken gebruik van de Slimstat-plugin. Daarin hebben we ingesteld dat data van gebruikers een jaar worden bewaard.

Website Toll-nettools.be

Deze website wordt gehost door Vimexx dat gevestigd is in Amsterdam en gebruik maakt van servers die zijn ondergebracht in verschillende datacentra in de regio Amsterdam.

Toestemming voor het plaatsen van cookies
We vragen vooraf expliciet toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

Embed content
Het gebruik van embed content van anderen, zoals bijvoorbeeld presentaties van Slideshare of video’s van Vimeo of YouTube, kan er toe leiden dat er informatie over bezoekers wordt bijgehouden. We hebben daar geen invloed op.

Reageren
Het is niet nodig om een account aan te maken als je wilt ons wil bereiken via het contactformulier. Wel is het noodzakelijk om een naam en een e-mailadres in te vullen.

Het gebruik van Xerte / H5P

Om gebruik te maken van onze servers met Xerte en H5P is het noodzakelijk om hier een login voor aan te maken.  Indien je voor 2017 gebruik maakte van Xerte heb je hiervoor een login aangevraagd bij Toll-net.  Sinds januari 2017 is het echter mogelijk om in te loggen met een KlasCementaccount.  Voor beide opties is een account met naam en e-mailadres vereist.

Het e-mailadres is nooit zichtbaar voor andere bezoekers, het is alleen zichtbaar in de beheerinterface van Xerte / H5P. Het e-mailadres zal uitsluitend gebruikt worden indien de beheerder via e-mail in contact moet/wil komen met de gebruiken. De verzamelde e-mail adressen zullen niet worden gepubliceerd, verkocht of anderzijds verspreid worden.

Supportsysteem en forum

Om gebruik te maken van ons ticketsysteem en/of forum is het noodzakelijk om hier een login voor aan te maken waardoor naam en mailadres worden opgeslagen.  Het is ook mogelijk om via facebook en twitter een ticket te openen.  Ook hier worden je naam en bijhorend mailadres opgeslagen.

Wanneer je een ticket of forumbericht aanmaakt dan wordt het ticket / bericht en de metadata van dat ticket voor altijd bewaard. De tickets en forumberichten dragen bij aan kennisontwikkeling. Daarom vinden we het belangrijk om deze te bewaren. Als je toch wilt dat een reactie wordt verwijderd, kan je contact met ons opnemen.

We streven er naar tickets binnen maximaal 48 uur te behandelen. Vakantieperiode vormen hier een uitzondering op. Wij behouden ons het recht voor om de reactiemogelijkheid tijdelijk of permanent uit te zetten.

Nieuwsbrief

Voor het versturen van onze nieuwsbrieven maken we gebruik van Smore.  Je kan inschrijven voor onze nieuwsbrief door je naam en e-mailadres achter te laten op onze website.  Het e-mailadres is nooit zichtbaar voor andere gebruikers, het is alleen zichtbaar in de beheerinterface van Smore. Het e-mailadres zal uitsluitend gebruikt worden voor het versturen van nieuwsbrieven via e-mail.  Indien je geen nieuwsbrief meer wenst te ontvangen kan je steeds hiervoor uitschrijven (onderaan de nieuwsbrief). De verzamelde e-mail adressen zullen niet worden gepubliceerd, verkocht of anderzijds verspreid worden.

Inzage en recht op aanpassing / verwijdering
Het is voor de beheerder van dit weblog niet mogelijk om de door de gebruikte plugins verzamelde informatie te wijzigen of te verwijderen. Ook het opvragen van de over een individuele gebruiker vastgelegde informatie is beperkt tot de door die bedrijven beschikbaar gestelde rapportages.

Voor wat betreft de reacties van een bezoeker geldt dat deze zelf de mogelijkheid heeft om binnen 15 minuten na het plaatsen van de reactie deze te wijzigen of verwijderen.

Reacties zullen alleen dan verwijderd worden als dat de ontstane lijn van reacties bij een bericht niet verstoord. Is dat wel zo, dan zal de reactie, op verzoek van de plaatser, anoniem gemaakt worden.

Verzoek om inzage in persoonlijke data op de website van Toll-net.be

Je kunt via deze pagina je je persoonlijke data opvragen. Als je dat wil kun je een verzoek indienen om de persoonlijke data te verwijderen.

Verzoek om inzage in persoonlijke data op de website van Toll-nettools.be

Je kunt via deze pagina je je persoonlijke data opvragen op de website Toll-nettools.be. Als je dat wil kun je een verzoek indienen om de persoonlijke data te verwijderen.

Bescherming apparaten en weblog

Onze apparaten (laptop, tablet, smartphone) zijn voorzien van een wachtwoord of code. Als deze apparaten niet in gebruik zijn, kunnen derden de data op deze apparaten niet inzien aangezien zij niet beschikken over wachtwoord of code. De laptop is dichtgeklapt en de tablet/smartphone staan uit. De laptop is voorzien van anti-virus software. Toll-net voorziet van alle toegangen met een sterk wachtwoord.

Mail

  • Onze mails worden opgeslagen in G-suite voor Educatie en schonen onze mailbox jaarlijks op (eind augustus). Daarbij hanteer ik als richtlijnen:
  • We bewaren mails met betrekking tot opdrachten maximaal twee jaar na afronding van het project, tenzij anders is overeengekomen met de opdrachtgever. De reden is dat opdrachtgevers geruime tijd na afronding terug kunnen komen op de inhoud van de opdracht.
  • Nieuwsbrieven worden maximaal vijf jaar bewaard.
  • Mails die relevant zijn voor mijn financiële administratie worden onbeperkt bewaard.

Offertes en facturen

Voor het maken van facturen gebruiken we Exact Online.  Deze programma’s worden beheerd door Belgische providers. De data bewaren we zolang wetgeving dat vereist (denk aan de belastingdienst).

Online formulieren

We maken gebruik van online formulieren, bijvoorbeeld een contactformulier en de plugin Formulieren in WordPress. De data verwijderen we één keer per jaar.

Soms gebruiken wek Google Formulieren bij specifieke activiteiten. Als we  Google Formulieren gebruiken en daarbij persoonsgegevens verwerk, dan verwijderen we deze data onmiddellijk na afloop van een activiteit.

Applicaties tijdens workshops en presentaties

Tijdens workshops en presentaties gebruiken we in de regel applicaties waarbij deelnemers geen persoonsgegevens hoeven te registreren. Mocht dat wel het geval zijn dan geven we per keer aan met welk doel we  die gegevens verwerken en op welke manier we deze gegevens verwerken en verwijderen.

Klachten?

Neem contact met ons via het contactformulier of mail als je een klacht hebt over hoe we persoonsgegevens verwerken.